Waarom geen cookiemelding op onze website?

Wij zijn erg kieskeurig in de software en systemen die wij gebruiken en maken 

Onze website gebruikt geen cookies die gegevens verzamelen, opslaan of delen die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijke persoon; met andere woorden een persoonsgegeven. Het tonen van een cookiemelding is daardoor niet nodig. 

Correct privacybeleid

Wij respecteren jouw privacy en handelen conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In ons privacybeleid staat wat wij met jouw gegevens doen.