Klachten

  1. Koper is verplicht klachten over producten of service van de verkoper direct te melden bij verkoper. De klacht dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verkoper in staat is hier adequaat op te reageren.
  2. Klachten worden binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, krijgt koper binnen een termijn van 14 dagen een indicatie wanneer hij een uitgebreider antwoord kan verwachten.
  3. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.
  1. Indien bovenstaande procedure niet tot een oplossing leidt, dan is het mogelijk uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelnl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr