Privacyverklaring Lloyd Watches

Laatste update: 10 juni 2021

 Lloyd Watches gevestigd te Ganzerikhof 54, 5044 BV Tilburg te Nederland, wilt dat u vertrouwd bent met de manier waarop wij persoonlijke gegevens verwerken. Deze privacyverklaring helpt u om ons privacybeleid te begrijpen, inclusief welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, wat we ermee doen, hoe we ze beschermen en wat uw persoonlijke rechten zijn.

 1. Algemeen

 Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke gegevens die wij verzamelen of verwerken tijdens uw interacties met onze website. Uw interactie met Lloyd Watches kan plaatsvinden via de het bezoeken van de webpagina, via de aanschaf van onze producten, via marketingcommunicatie en via onze klantenondersteuning. De privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die wij van u in beheer hebben conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens. Deze Europese wetgeving heeft directe werking in Nederland. Voor die zaken die nationaal geregeld moeten worden, is de Uitvoeringswet Avg in Nederland aanvullend van toepassing. Deze wetteksten kunt u vinden op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Lloyd Watches hecht veel waarde aan uw privacyrechten. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk. Zo worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt conform deze privacyverklaring en dragen wij zorg om u zo goed mogelijk te informeren.

 1. De verantwoordelijke

Lloyd Watches, KVK 78520711, te Ganzerikhof 54 5044 BV Tilburg, is verantwoordelijk in de zin van de AVG voor het verwerken van uw gegevens. Dit houdt in dat Lloyd Watches uw gegevens verzameld, beheert en gebruikt om onze diensten mogelijk te maken.

 1. Verwerking persoonsgegevens

'Persoonsgegevens' omvat alle informatie die op u betrekking heeft en waarmee we u direct of in combinatie met andere gegevens die we hebben, kunnen identificeren.

Lloyd Watches verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achter)
 • Adresgegevens
 • Aanhef
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)
 • Aankoopgegevens (factuur en factuurnummer)
 • Betaalgegevens
 • IP-adres
 • Cookies

Een cookie is een klein bestand dat door een website wordt geplaatst op het apparaat waarmee u onze website bezoekt. U kunt op onze site zelf aangeven voor welke cookies u toestemming verleent.

We verwerken verbeteringsgegevens die we over u verzamelen tijdens uw gebruik van onze webpagina voor analysedoeleinden over het aantal bezoeken aan onze site, de gemiddelde tijd die op onze site wordt doorgebracht, het aantal bekeken pagina’s, de geografische locatie en diverse andere site statistieken. Deze informatie wordt geaggregeerd. Dit betekent dat deze data alleen wordt geanalyseerd op groepsniveau en niet op individueel niveau. Wij doen verwerken deze gegevens om onze website en dienstverlening te verbeteren.

Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website kunt u vinden in het Cookiebeleid.

 1. Wettelijke grondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als wij daar een wettelijke grondslag voor hebben. In dit geval verwerken wij uw gegevens op basis van de volgende wettelijke bepalingen en voor de volgende doelen:

 • Uitvoering van een overeenkomst om de afhandeling van uw aankoop mogelijk te maken (Artikel 6(1)(b) AVG) ;
 • Toestemming voor commerciële doeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven of het meedoen aan winacties (Artikel 6(1)(a) AVG);
 • Rechtmatig belang om onze diensten te verbeteren (Artikel 6(1)(f) AVG).

 Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. 

 1. Delen met derden

Wij kunnen uw gegevens alleen met externe partijen die de persoonlijke informatie nodig hebben ter ondersteuning van onze dienstverlening en voor de uitoefening van hun taken om uw aankoop af te handelen. Indien wij deze partijen inschakelen, maken wij altijd afspraken met deze externe partijen over de verwerking van uw gegevens, zodat uw privacy tijdens onze volledige dienstverlening gewaarborgd wordt. Zo zullen wij afspraken maken over doelbeperking van de verwerking, bewaartermijnen en beveiligingsmaatregelen.

 Op dit moment schakelen wij nog geen andere partijen in.

 1. Beveiligingsmaatregelen

We nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonlijke gegevens binnen onze organisatie te beschermen. Wij zetten ons in om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang of raadpleging. Als u redenen hebt om te geloven dat uw interactie met ons niet langer veilig is, verzoeken wij u ons onmiddellijk te waarschuwen. Andersom zullen wij, indien wij een beveiligingsincident signaleren, u informeren indien wij zien dat er een inbreuk is op uw privacy.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen bewaren zolang het noodzakelijk of toegestaan is voor onze doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De criteria hiervoor zijn afhankelijk van onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, deze gegevens dienen 7 jaar bewaard te worden) of als bewaring wenselijk is ter onderbouwing van geschillenprocedures.

 1. Uw privacyrechten

De privacywetgeving kent rechten toe aan personen van die gegevens verwerkt worden. U heeft de volgende rechten:

 • Recht op informatie: U heeft het recht om aan Lloyd Watches te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt en op welke manier dit gebeurt;
 • Inzagerecht: U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Lloyd Watches van u verwerkt;
 • Correctierecht: U kunt een verzoek tot wijziging van uw persoonsgegevens indienen, indien deze niet (meer) juist zijn;
 • Recht om vergeten te worden: U kunt een verzoek indienen om uw gegevens uit onze database te verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen zo ver onze wettelijke verplichtingen dit toe laten;
 • Recht op bezwaar: U kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U kunt uw gegevens opvragen om vervolgens persoonlijk te (her)gebruiken of door te geven aan een andere organisatie.
 1. Contact

Om gebruik te maken van uw rechten of voor aanvullende vragen over ons privacybeleid kunt u met ons opnemen via:

l.l-products@hotmail.com

Of

Lloyd Watches

Ganzerikhof 54

5044 BV Tilburg

Nederland

Updates van onze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.